Dźwigi Kraków, usługi dźwigowe Kraków, wynajem dźwigów Kraków

Żurawie samojezdne – jak uzyskać zgodę na eksploatację? Badania odbiorcze

Aby eksploatować urządzenie techniczne, dla którego zostały ustalone formy dozoru pełnego, konieczne jest dokonanie jego rejestracji. Do takich urządzeń należą m.in. żurawie samojezdne. Co więcej, należy uzyskać zgodę na ich eksploatację, który musi wydać Urząd Dozoru Technicznego. Co warto wiedzieć na ten temat? Sprawdź!

Żurawie samojezdne – co się dzieje przed wydaniem zgody na eksploatację?

Zanim decyzja na eksploatację zostanie wydana, organ właściwej jednostki dozoru technicznego:

 • sprawdza, czy wszystkie dokumenty są wypełnione prawidłowo i czy są kompletne,
 • przeprowadza kontrolę stanu technicznego żurawia oraz jego oznakowania,
 • sprawdza, czy wyposażenie urządzenia jest zgodne z przedłożoną dokumentacją,
 • wykonuje badanie odbiorcze u osoby, która chce eksploatować dany dźwig.

Jeśli chodzi o dźwigi samojezdne, które są fabrycznie nowe, można je dopuścić do eksploatacji, gdy zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki, za wyjątkiem badania odbiorczego – nie jest ono w tym przypadku po konieczne.

Badania odbiorcze – na czym polega?

Podczas badań odbiorczych, które przeprowadza się w przypadku innych pojazdów, Urząd Dozoru Technicznego sprawdza, czy żuraw będzie eksploatowany w sposób w pełni bezpieczny. W badaniach bierze udział właściciel dźwigu, inspektor UDT oraz uprawniony operator i konserwator. Zwraca się wówczas uwagę na to:

 • czy urządzenie zostało poprawnie zainstalowane na podwoziu,
 • czy urządzenie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
 • jak pracuje dźwig podczas maksymalnego dopuszczalnego obciążenia,
 • czy mechanizmy zabezpieczające działają poprawnie.

Osoba eksploatująca żuraw musi przed badaniem udostępnić dźwig, który będzie eksploatowany. Ważne też, aby przygotowała ona obciążenia oraz przyrządy, które umożliwią wykonanie badań obciążeniowych. Powinna ona zadbać również o miejsce, w którym cała procedura zostanie przeprowadzona.

Zanim badanie odbiorcze może być wykonane, należy złożyć odpowiedni wniosek i dołączyć do niego:

 • dwa komplety dokumentacji technicznej dźwigu,
 • instrukcję eksploatacji,
 • rysunek zestawieniowy,
 • kopię świadectw wcześniejszych badań technicznych,
 • schemat instalacji elektrycznej, hydraulicznej oraz pneumatycznej,
 • dokumentację uzupełniającą.

Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego może odmówić przeprowadzenia badania, gdy:

 • żuraw samojezdny jest niedostatecznie do niego przygotowany,
 • miejsce, w którym ma być przeprowadzone badanie, jest za mało doświetlone lub unoszą się w nim opary, które utrudniają przeprowadzenie procedury,
 • przekroczone są dopuszczalne stężenia lub natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, bądź przekroczone zostały dopuszczalne temperatury (niskie lub wysokie).

Po wykonaniu badania technicznego inspektor UDT sporządza odpowiedni protokół, a jeśli wynik okaże się pozytywny, żuraw może być przeznaczony do eksploatacji. Właściciel dźwigu otrzymuje książkę rewizji, w której będą zapisywane kolejne badania, odbywające się w przyszłości.

Wynajem dźwigu samojezdnego w Krakowie

Uzyskanie decyzji na eksploatację dźwigu jest dla Ciebie zbyt czasochłonne? A może nie posiadasz własnego żurawia? Jeśli tak, świetnie trafiłeś. U nas z powodzeniem wypożyczysz wysokiej klasy dźwig samojezdny. Wystarczy, że wypełnisz nasz formularz lub zadzwonisz na numer 695 298 332 i opowiesz nam więcej o szczegółach zlecenia. Skontaktuj się z nami już dziś!