Dźwigi Kraków, usługi dźwigowe Kraków, wynajem dźwigów Kraków

Żurawie objęte dozorem technicznym – co to znaczy? Jak je nim objąć?

Bezpieczeństwo to kwestia priorytetowa przy wykonywaniu różnego rodzaju prac. Eksploatacja dźwigów samojezdnych wiąże się tymczasem z wieloma zagrożeniami. Wynika to z tego, że przenoszą one ładunki o sporym ciężarze – to z kolei sprawia, że awarie mogą wiązać się z dużymi stratami materialnymi, ale również z obrażeniami u operatora dźwigu, jak i u osób znajdujących się w pobliżu. Dlatego tez żurawie samojezdne powinny być objęte dozorem technicznym. Co to znaczy?

Żurawie objęte dozorem technicznym – o co chodzi?

Dźwigi samojezdne, zanim zostaną wykorzystane w konkretnych pracach, muszą spełnić pewne wymogi. Przede wszystkim powinny być one objęte dozorem technicznym. Nadzór techniczny nad urządzeniem pełni Urząd Dozoru Technicznego (UDT), czyli specjalnie powołana w tym celu instytucja. Jej celem jest sprawdzanie żurawi pod katem bezpieczeństwa, a jeśli spełnią one odpowiednie warunki – dopuszczanie ich do użytkowania.

Zakres obowiązków, które wynikają z nadzoru, może być bardzo różny. Przykładowo, możemy podzielić go na trzy rodzaje: uproszczony, ograniczony, jak również i pełny. Objęcie takim dozorem oznacza konieczność regularnego wykonywania badań. Chodzi tu o:

 • badania okresowe,
 • badania kontrolne,
 • badania powypadkowe,
 • badania poawaryjne,
 • badania poeksploatacyjne,
 • badania odbiorcze.

Jak objąć żuraw samojezdny dozorem technicznym?

Aby objąć nowy dźwig samojezdny dozorem technicznym, należy:

 • złożyć do Urzędu Dozoru Technicznego odpowiedni wniosek,
 • dołączyć do wniosku dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej w języku polskim (do każdego urządzenia)
 • czekać na weryfikację dokumentacji przez inspektora organu dozoru technicznego,
 • uzyskać ze strony inspektora wymagania dotyczące sposobu przygotowania dźwigu do inspekcji (zgodnie z warunkami technicznymi dozoru technicznego),
 • uzgodnić z inspektorem czas i miejsce przeprowadzenia badań technicznych.

Pamiętaj, że w przypadku fabrycznie nowego dźwigu samojezdnego przeprowadza się dodatkowo jego rejestrację. W innych sytuacjach wykonuje się badanie odbiorcze.

Jeśli wynik badań okaże się pozytywny, uzyskasz odpowiednio sporządzony protokół, a także decyzję, dzięki któremu bez problemu będziesz mógł eksploatować urządzenie. Na Twój adres przyjdzie też książka rewizji oraz rachunek za przeprowadzone badanie, wraz z uwzględnieniem kosztów dojazdu do żurawia samojezdnego. Następnie zostanie on zarejestrowany w odpowiednim Urzędzie Dozoru Technicznego.

Aby objąć wcześniej zarejestrowany dźwig samojezdny dozorem technicznym (np. w wyniku zmiany właściciela), należy:

 • złożyć pisemny wniosek o ponowne objęcia żurawia dozorem technicznym do właściwego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego,
 • jeśli dźwig wcześniej był zarejestrowany w innym Urzędzie Dozoru technicznego, należy dołączyć kserokopię ostatniego protokołu i ostatniej, podjęty przez ów urząd decyzji,
 • czekać na weryfikację dokumentacji przez inspektora organu dozoru technicznego,
 • uzyskać ze strony inspektora wymagania dotyczące sposobu przygotowania dźwigu do inspekcji (zgodnie z warunkami technicznymi dozoru technicznego),
 • uzgodnić z inspektorem czas i miejsce przeprowadzenia badań technicznych.

Jeśli po przeprowadzeniu badań uzyskasz pozytywny wynik, otrzymasz od inspektora protokół badań UDT, a także decyzję, która pozwoli Ci eksploatować dźwig samojezdny. Dostaniesz również pod swój adres pismo wraz z rachunkiem za przeprowadzone badanie. Pamiętaj, że w jego ramach uwzględnione będą koszty dojazdu do danego urządzenia. Następnie żuraw samojezdny rejestrowany jest we właściwym, ze względu na miejsce, Urzędzie Dozoru Technicznego.d