Dźwigi Kraków, usługi dźwigowe Kraków, wynajem dźwigów Kraków

Dźwig samojezdny – jakim badaniom należy go poddawać?

Żuraw samojezdny co jakiś czas należy poddawać różnym badaniom. To ważne, aby urządzenie było cały czas sprawne technicznie, w przeciwnym razie może dojść do niebezpiecznych wypadków. Każde badanie jest jednak trochę inne i co innego ma na celu. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na ich temat.

Dźwig samojezdny – badania, które musi przejść

Każdy żuraw musi lub powinien w określonej sytuacji przejść następujące badania:

 • badania doraźne eksploatacyjne,
 • badania okresowe,
 • badania poawaryjne lub powypadkowe.

Badania doraźne eksploatacyjne

W ramach badania doraźnego eksploatacyjnego:

 • sprawdza się prawidłowość zainstalowania, a także przeznaczenie dźwigu zgodnie z instrukcją eksploatacji,
 • przeprowadza się próby równoważne lub próby z przeciążeniem,
 • przeprowadza się próby działania dźwigu w zainstalowanej wersji montażowej, z obciążeniem, które pomoże stwierdzić, czy  różne mechanizmy, urządzenia sterujące, a także sterowanie i ruchy robocze działają prawidłowo.

Badanie ma z kolei na celu potwierdzenie, iż modernizacja, naprawa, montaż lub demontaż nie oddziałują negatywnie na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia.

Badania okresowe

Badania okresowe wykonuje się w toku eksploatacji maszyn, które są objęte pełnym dozorem. Obejmuje ono:

 • oględziny dźwigu samojezdnego,
 • przeprowadzenie prób mających na celu sprawdzenie działania urządzenia w wariancie zainstalowanym, montażowym z obciążeniem, które pozwoli ocenić, czy ruchy robocze i sterowanie dźwigu, a także mechanizmy, urządzenia ochronne i zabezpieczające, działają w sposób właściwy.

Jaki cel mają tego typu badania? Przede wszystkim chodzi o:

 • sprawdzenie, czy urządzenia zabezpieczające i ochronne działają w odpowiedni sposób,
 • sprawdzenie, czy dźwig nie wymaga naprawy,
 • sprawdzenie, czy zrealizowane zostały zalecenia umieszczone w protokole z poprzedniego badania okresowego,
 • sprawdzenie, czy informacje, instrukcje i napisy ostrzegawcze umieszczone na urządzeniu są czytelne i w 100% zrozumiałe.

Badania powypadkowe lub poawaryjne

Badania powypadkowe lub poawaryjne dźwigu wykonuje się po to, aby ocenić jego stan techniczny, a także przyczyny wypadku bądź uszkodzenia. Przeprowadza się je wtedy, kiedy doszło do wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia bądź nieszczęśliwego wypadku związanego z użytkowaniem dźwigu, po zawiadomieniu właściwej jednostki dozoru technicznego.

Zakres badania powypadkowego może być różny, w zależności od tego, jakie elementy urządzenia uległy destrukcji. Ustala go właściwy organ jednostki dozoru technicznego.

Zawsze sprawne urządzenia w Dźwigach Cecuga

Jako firma zajmująca się dźwigami na co dzień doskonale wiemy, jak ważne są wszystkie powyższe badania. Dlatego przeprowadzamy je regularnie, a urządzenia, które oferujemy naszym klientom, są w pełni sprawne. Poszukujesz przedsiębiorstwa zajmującego się wynajmem profesjonalnych i bezpiecznych dźwigów? Jeśli tak, świetnie trafiłeś. Przejrzyj naszą ofertę, zadzwoń na numer 695 298 332 i dowiedz się więcej!