Dźwigi Kraków, usługi dźwigowe Kraków, wynajem dźwigów Kraków

dźwig liebherr kraków

Bezpieczna eksploatacja żurawi samojezdnych – z czym jeszcze się wiąże?

Praca z dźwigami samojezdnymi z pewnością nie należy do najbezpieczniejszych. Aby jednak zminimalizować wszelkie zagrożenia do minimum, warto posiłkować się naszymi wskazówkami. To, na czym polega bezpieczna eksploatacja żurawi samojezdnych, opisaliśmy częściowo w poprzednim artykule. Dzisiaj go nieco rozwiniemy.

Obowiązki osoby eksploatującej żurawia

Zacznijmy od tego, że osoba eksploatująca żurawia ma pewne obowiązki. Przede wszystkim musi ona dbać o właściwą obsługę oraz konserwację urządzenia. Ponadto powinna codziennie sprawdzać jego stan techniczny. Co więcej, dźwig należy poddawać okresowym badaniom technicznym, w których powinien uczestniczyć  konserwator (a także osoba obsługująca żurawia). Do tego na samym początku trzeba zgłosić zamiar eksploatacji żurawia w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Bezpieczna eksploatacja dźwigu a konserwacja

Każdy dźwig samojezdny trzeba regularnie konserwować, zgodnie z przepisami o dozorze technicznym oraz samą instrukcją eksploatacji. Za owo zadanie powinien być odpowiedzialny konserwator z zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Bardzo ważne jest też to, że wszystkie roboty związane z konserwacją powinno się wykonywać jedynie wtedy, gdy dźwig jest unieruchomiony. Warto też zaznaczyć, że zarówno za modernizacje, jak i naprawy, powinny być odpowiedzialne zakłady z odpowiednimi uprawnieniami, również wydanymi przez UDT.

Zachowywanie ostrożności w pracy z olejem

Istotne podczas pracy z dźwigami jest także stosowanie odpowiedniego oleju hydraulicznego. Powinien być on dopasowany do temperatury otoczenia, jak również do zaleceń producenta. Ważne, aby każdego dnia kontrolować również układ hydrauliczny. Dlaczego? Ponieważ jego wyciek może przyczynić się do niebezpiecznego wypadku, a jednocześnie – do zanieczyszczenia środowiska.

Szczegółowe przestrzeganie instrukcji

Wszystkie czynności związane z korzystaniem z żurawia oraz z jego eksploatacją powinny przebiegać zgodnie z instrukcją producenta, przepisami o dozorze technicznym oraz stanowiskową instrukcją obsługi (opracowaną przez eksploatującego). Zanim zacznie się pracę z nowym urządzeniem, koniecznie należy zapoznać się również z instrukcją. Powinna być ona przechowywana w miejscu, w którym eksploatowany jest dany dźwig. Jeżeli nie będziesz jej przestrzegał lub w ogóle jej będzie brakowało na danym stanowisku pracy, oznaczać to będzie jedno z najpoważniejszych wykroczeń, które – co więcej – może doprowadzić do niebezpieczeństwa pracowników.

Bezpieczna eksploatacja żurawi samojezdnych w Dźwigach Cecuga

Jeśli szukasz poważnej firmy wynajmującej żurawie (wraz z odpowiedzialnymi operatorami), jesteś we właściwym miejscu – zwłaszcza, jeśli mieszkasz w Krakowie lub okolicach. Możesz mieć pewność, że zanim wykonamy jakiekolwiek prace, przeprowadzimy odpowiednie kontrole oraz we właściwy sposób zadbamy o konserwację urządzenia. Dowiedz się więcej o naszych usługach i zadzwoń na numer 695 298 332 lub wypełnij formularz kontaktowy na stronie.