Dźwigi Kraków, usługi dźwigowe Kraków, wynajem dźwigów Kraków

Bezpieczna eksploatacja żurawi samojezdnych – na czym polega?

Aż 90 proc. wypadków związanych z dźwigami samojezdnymi spowodowanych jest tzw. czynnikiem ludzkim. Dotyczy to przede wszystkim lekceważenia przepisów BHP oraz złej organizacji pracy. Tymczasem wystarczy przestrzegać bardzo logicznych zasad, aby uniknąć katastrofy. Sprawdź, na jakie aspekty warto zwrócić uwagę, aby prace z wykorzystaniem żurawi przebiegały prawidłowo. W tym tekście skupiamy się jednak tylko na kilku aspektach. O kolejnych opowiemy więcej w następnych artykułach.

Dozór techniczny żurawia

W pierwszej kolejności należy pamiętać o tym, że żurawie samojezdne podlegają dozorowi technicznemu. Chcąc z nich skorzystać, należy mieć aktualną decyzję pozwalającą na ich użytkowanie. Co więcej, musi być ona wydana przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. Aby ją uzyskać, należy napisać odpowiednie pismo i zgłosić urządzenie do badania technicznego w najbliższym Urzędzie Dozoru Technicznego. Powinno się również dołączyć do niego dokumenty, o których jest mowa w  § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. nr 193, poz. 1890).

Kiedy złożysz wszystkie dokumenty, inspektor przeprowadzi odpowiednie badanie techniczne i wykona różne czynności sprawdzające. Dopiero na tej podstawie może on wydać zgodę na użytkowanie dźwigu.

Wykwalifikowani operatorzy i konserwatorzy żurawi

Operatorzy żurawi oraz osoby, które konserwują te urządzenia, muszę być odpowiednio wykwalifikowane. Przede wszystkim muszą zdać one odpowiedni egzamin – zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Dokładną tematykę egzaminu można znaleźć na stronie UDT. Pewne jest to, że operatorzy oraz konserwatorzy powinny być świadomi zasad oraz procedur dotyczących bezpiecznej pracy, a także znać ograniczenia techniczne danego żurawia. Właściwie przeszkoleni operatorzy są w stanie minimalizować ryzyko wypadków związanych z nieprawidłową obsługą konkretnego urządzenia.

Inspekcje przed rozpoczęciem pracy

Przed rozpoczęciem pracy z dźwigiem należy sprawdzić, czy w maszynie nie doszło do jakichś uszkodzeń. Dotyczy to m.in. układu hydraulicznego, mechanicznego oraz elektrycznego – każdy z nich należy sprawdzić pod kątem prawidłowego działania. Jeśli zostanie wykryta jakakolwiek usterka, należy ją naprawić przed rozpoczęciem pracy z żurawiem. Inspekcje są wręcz kluczowe, aby dźwig działał prawidłowo i nie stanowił zagrożenia – zarówno dla operatora, jak osób znajdujących się w jego otoczeniu.

Bezpieczna eksploatacja  i wynajem żurawi samojezdnych – Kraków

Jako Dźwigi Cecuga oferujemy nie tylko żurawie samojezdne, ale również współpracę z naszymi operatorami. Dzięki temu możesz mieć pewność, że prace będą wykonywane przy uwzględnieniu wszystkich istniejących norm bezpieczeństwa. Zadzwoń na numer 695 298 332 lub wypełnij formularz na naszej stronie i rozpocznij współpracę z naszą profesjonalną firmą już dziś!